Gaz Genleşme Türbinleri

Gaz Genleşme Türbinleri
 
ETG I ve ETG II türbinlerinin parametreleri ve temel avantajları
 • Basınç düşümünün verimli ve faydalı değerlendirilmesi
 • Hızlı ve kesin çıkış basınç regülasyonu
 • Yüksek turbo-set verimi
 • Gaz kaçaklarının minimize edilmesi
Kullanılan akışkanlar
 • Doğalgaz
 • Nitrojen (azot)
 • Maden gazı (metan)
 • Yüksek fırın gazı (ham demir üretimi)
 • Kok gazı
Besleme giriş verileri
 • Mutlak basınç: max. 65 bar
 • Sıcaklık: max. 535 °C (akışkana bağlı olarak)
 • Akış debisi: max. 300 tis. Nm3/h
Besleme çıkış verileri
 • Mutlak basınç: 0,1 - 12 bar
Şaft (mil) gücü
 • 300 kW – 12 MW
Kullanım alanları
 • Elektrik jeneratörlerini ve kompresörleri beslemek için