Doğalgaz Yakıtlı Kojenerasyon Üniteleri (50 Hz)

Doğalgaz Yakıtlı Kojenerasyon Üniteleri (50 Hz)

Ürün Listesi

  Ünite Tipi
Elektrik Gücü (kW)   
Isıl Güç (kW)
Yakıt Tüketimi (kW)
standart
 Yüksek verimli*
Micro T7¹  7 17,2 19,8 25,9
Micro T30¹
30 59,4 69  93,8
Micro T33 **¹ 33 63,7 74,2  101,5
Micro T50¹ 48 91 106,8 148
Cento M50¹ 50 79 - 148
Cento M70 70 109 - 204
Cento T80 81 120 126 231
Cento T100 104 142 149 282
Cento T120 125 177 185 343
Cento L135 137 163 173 332
Cento L155 155 186 198 377
Cento T160 164 221 232 434
Cento T180 184 232 244 469
Cento T200 200 253 266 510
Cento L200 206 246 261 495
Cento L230 235 282 301 567
Cento L330 331 392 415 789
Quanto D400 400 456 486 950
Cento L410 410 511 540 1004
Cento L450 455 550 582 1097
Cento L500 500 592 626 1191
Quanto D500 515 556 595 1192
Quanto D600 600 699 743 1433
Quanto D800 800 917 976 1891
Quanto D1200 1200 1295 1381 2748
Quanto D1600 1560 1709 1818 3600
Quanto D2000 2000 2154 2291 4577
Quanto D3000 3333 3577 3740 7650
Quanto D4000 4500 4679 4904 10160
Quanto M10000 10426 9825 - 22176

* ilave atık ısı kazanı ile birlikte

** Yeni ürün

¹ Isıtma enerji verimliliği A++ sınıfı ünite

Bazı modellerde NOx emisyonu değeri 100 mg/m3'ün altındadır

Detaylı teknik veriler için "Kojenerasyon Üniteleri” broşürünü inceleyebilirsiniz.